Saturday, August 31, 2013

01. Liceul Gheorghe Şincai

Gheorghe Şincai High School
1920’ Calea Șerban Vodă 167Literatura de specialitate îi atribuie arhitectei doar aripa vestică a acestui liceu. Decorațiile epurate ne duc cu gândul la un Neoromânesc târziu, deși, dacă nu ar fi folosit ancadramente tip funie pentru ferestrele de la etajul al doilea din turnul de racord de colț sau ocnițele din cartușele ferestrelor de la etajul întâi, am fi concluzionat că este mai degrabă o arhitectură eclectică. Aceste detalii și masivitatea, datorată în parte și programului arhitectural (învățământ), constituie totuși semnătura stilistică Neoromânească. Arhitecta are puterea de caracter de a continua construcția existentă în așa fel încât să nu putem suspecta că a fost constuită în etape diferite. Ritmicitatea fațadei, realizată prin gruparea a câte trei ferestre, speculează lungimea aripii din lungul Căii Șerban Vodă, împrumutând acesteia eleganță și o omogenitate a frontului construit.

The dedicated literature atributes to the architect only the western wing of this high school. The clensed decorations hint towards a late Neoromanian style, although, if not for the rope-motif frames of  the second floor windows in the corner tower or for the blind niches in the first floor window cartouches, we would have come to the conclusion that it has an Eclectic architecture. These details and its’ massiveness, owed in part to the building type (educational), make up, however, for the Neoromanian signature. The architect has the character strength to continue the existing building in such a manner, that we can not suspect it was built in two different stages. The rhythm of the facade, accomplished by creating three window groups, speculates the length of the wing along Calea Şerban Vodă, lending it elegance and a homogeneity of the built front.

Autori text / Text authors: Răzvan LĂCRARU, Mihaela LĂCRARU

No comments:

Post a Comment