Thursday, August 15, 2013

17. Vila Constanţa şi Ioan G. Haret

Constanţa and Ioan G. Haret Villa
1942 Strada Jean Texier 7


Deși nu cunoaștem relația de rudenie dintre inginerul HARET, soțul Virginiei ANDREESCU HARET și Ioan HARET, aceasta sigur exista, numele nefiind o simplă coincidență. Ni se pare relevant acest fapt, deoarece ar însemnă că, exact ca atunci când își proiectează propria locuință pe Bulevardul Lascăr Catargiu, și aici alege o expresie arhitecturală Modernistă (chiar dacă în cazul propriei locuințe Art Deco-ul are ponderea mai mare în estetica fațadelor). În ambele situații a avut libertatea de a proiecta cum își dorea și a ales expresia contemporană a Modernismului.
În cazul vilei din strada Jean Texier principalul element este intenția schițată de a continua bandourile parapeților ferestrelor sub forma celor două balcoane de deasupra intrării, speculând astfel orizontalitatea (susținută de obicei de ferestrele-bandou) pe o fațadă altminteri ușor elansată. Anii războiului în care a fost construită își pun amprenta pe clădire, aceasta fiind printre cele mai austere lucrări ale arhitectei. Este interesant cum expresia arhitecturală poate funcționa ca un barometru al stării de pace-război, abundență-neîndestulare.

Although the degree of kin between engineer HARET, Virginia ANDREESCU HARET’s husband and Ioan G. HARET is not known to us, the kinship existed, for the name could not have been a mere coincidence. We find this relevant, because it means that, just as when she designs her own residence on Bulevardul Lascăr Catargiu, here she also chooses a Modernist architectural expression (even though for her own home Art Deco carries a greater weight for the esthetics of the facades). In both cases she had the freedom to design the way she wanted and she chose the contemporary expression of Modernism.
In the case of the villa on Jean Texier Street the main element is the outlined intention to continue the bands of the window parapets through the shape of the two balconies directly above the entrance, thusly speculating the horizontal direction (usually emphasised by band windows) on a otherwise vertical facade. The war years throughout which this building was erected took their toll on the villa, making it one of the most austere works of the architect. It is interesting how the architectural expression can work as a barometer of the state of peace-war, plenty-scarcity.

Autori text / Text authors: Răzvan LĂCRARU, Mihaela LĂCRARU

No comments:

Post a Comment