Thursday, August 1, 2013

32. Vila HARET

1926 Intrarea Spătarului 5

Construită în anul 1926 ca primă reşedinţă a arhitectei şi a soţului său Spiru HARET-GOLD, inginer constructor, fiul cărturarului Spiru HARET, casa din Intrarea Spătarului oferă o căldură aparte, o domesticitate a locuirii susţinută în mod fericit de stilul Neoromânesc. Este caracteristic limbajului arhitectei turnul cilindric de colţ, orientat către stradă, cu bovindou la parter şi logie circulară la etaj, protejată de o cornişă cu streaşină generoasă. În compoziţia faţadei se remarcă decoraţia balustradelor, complexă însă disciplinat integrată liniilor de forţă ale elevaţiei, şi pilaştrii adosaţi din dreptul bovindoului, ca şi ancadramentele de factură neoromânească şi micile ferestre de tip “ocniţe”, cu trimiteri către stilul Brâncovenesc, ca şi soclul înalt, impozant, finisat cu similipiatră. O anumită simplitate în modelul decorativ al cornişei şi al brâului trimite subtil către stilul Art Déco. Tâmplăria şi închiderea streşinii (decoraţii, căpriori) sunt originale. Este caracteristică acestei locuinţe dublarea intrării dinspre stradă, casa fiind gândită în aşa fel încât să poată fi ocupată simultan de două familii. Faţada de acces dinspre fundătura reprezentată de Intrarea Spătarului prezintă o subtilă concavitate. Se păstreaza uşile de intrare originale, din lemn, cu grilaj în arc la partea superioară, cu cutie de scrisori proprie încorporată, cu felinare din fier deasupra şi cu câte o treaptă din marmură.

Built in 1926 as the first residence of the architect and of her husband Spiru HARET-GOLD, building engineer, the son of scientist Spiru HARET, the house on Intrarea Spătarului offers a particularly warm atmosphere, being an extremely domestic residence completed by the attributes of Neo-Romanian style. The cylindrical tower placed in the corner and turned towards the street is a specific element for the architects’’ work. In this case it has a bow-window in the ground floor and a loggia protected by generous eaves. The decoration of the parapets, complex but integrated to the main axis of the facade, as well as the pilasters linked to the wall, the window frames and the small windows inspired from the architecture of Brâncoveanu's churches and the tall basis in artificial stone are the main elements of the exterior composition. Certain simplicity in the decoration of the cornice hits towards the Art Deco style. The carpentry and the finishing of the roof are the original ones. A characteristic of this residence is the double entrance at street level, the house being conceived in fact for two families. The access facade presents a subtle concavity. The original entrance doors - with iron arches in the upper part and old letter boxes - are still present, as well as the entrance light fixtures and the marble steps.

Autor text / Text author: Elena-Codina DUȘOIU