Tuesday, August 27, 2013

05. Vila Colonel Cezar Golici

Colonel Cezar Golici Villa
1928 Strada Dr. Mihail Obedenaru 16

Casa Neoromânească prin excelenţă, cu toate atributele specifice stilului, casa din strada Mihail Obedenaru 16 are prestanţa unei reşedinţe nobiliare, transpusă în timp la începutul secolului XX. Ea a fost construită pentru colonelul Cezar Golici, în aceeaşi zonă din vecinătatea parcului Elefterie. Construcţia a beneficiat de o restaurare recentă, îngrijită, care a pus în valoare elementele originale constructive şi decorative. Regăsim foişorul cilindric de colţ, cu acoperire în şarpantă conică dotată cu streasină generoasă, atât de prezent în creaţia arhitectei. Spre deosebire de casa din Intrarea Spătarului 8, ambele niveluri ale foişorului sunt închise cu ferestre ce formează spaţii de tip bovindou. Se remarcă ieşirea în consolă a etajului acestui foişor de colţ, bogata decoraţie a acestuia şi lucarnele concentrice din acoperişul conic, ca şi ferestrele rotunde de aerisire de la nivelul cornişei acestuia. Casa prezintă o întreagă suită de elemente neoromâneşti: cornişa parţial arcuită, acoperind o loggie lucrată în lemn, copertina semicilindrică, sprijinită pe console de lemn, deasupra uneia dintre intrări, brâul înalt, bogat decorat, situat la partea inferioară a cornişei, loggia cu arce trilobate, de factură brâncovenească, intrarea principală printr-un portic arcuit, sprijinit pe două coloane joase, protejat de o acoperire proprie. Gardul construcţiei este cel original, cu stâlpi puternici din beton şi panouri de fier forjat.

Neo-Romanian house by excellence, presenting all the attributes of the style, the house at Dr. Mihail Obedenaru street, 16 shows the stateliness of a noble manor, moved to the beginning of the XXth century. It was constructed for the colonel Cezar Golici, in the same area located in the neighbourhood of the Elefterie Park. The house benefited of a recent restoration that has reconfirmed the value of the original constructive and decorative elements. The cylindrical corner tower, protected by a generous conical roof, is recurring element of the architects’ creation. Unlike the one from the house situated in Intrarea Spătarului 8, both levels of the tower are enclosed, creating a bow-window. The upper part of the corner tower, richly decorated, is cantilevered. The attic of the tower receives light through the concentric dormers of the conic roof. A large series of Neo-Romanian elements can be observed: the partially arched cornice, covering a wooden logia, the semi cylindrical covering sustained by wooden beams above one of the entrances, the high, richly decorated frame below the cornice, the main logia with trefoil arches, the main entrance through a low porch sustained by two thick columns. The enclosure is the original one, having a structure of concrete pillars and carved iron panels.

Autor text / Text author: Elena-Codina DUȘOIU

No comments:

Post a Comment