Friday, August 9, 2013

23. Vile Ziarul Universul

Ziarul Universul Villas
1927 Strada Madrid 5

Ansamblul de vile din strada Madrid au fost proiectate de Virginia ANDREESCU HARET pentru tragerile la sorţi pentru abonaţii ziarului Universul. Vilele au fost gândite cu siluete masive Neoromânești și cu ornamente simplificate. Principala caracteristica care atrage privirea este vibrația discreta a volumelor, creată de contraforții de colț și, în special, de rezolvarea de colț prin intermediului bovindoului circular. La nivelul trecătorilor, cele patru vile etalează un parter auster, aproape opac, însă etajul este puternic vitrat cu ferestre de proporția de aur, ritmat așezate pe toată lungimea fațadelor.
Copertinele și streșinile puternice contribuie la imaginea Neoromânească a clădirilor, împreună cu consolele sculptate de lemn.

The ensemble of villas on Madrid Street was designed by Virginia ANDREESCU HARET for the lottery for the subscription owners for Universul newspaper. The villas were conceived with massive Neo-Romanian silhouettes and cleansed decorations. The main feature that catches the eye is the discrete vibration of the volumes, generated by the corner buttresses and, especially, by the circular corner bow-window. At passer-by eye level the four villas exhibit an austere ground floor, almost opaque, but the first floor has a multitude of Golden Ratio windows, setting a rhythm across the entire facades.
The powerfull canopies and overhangs chip in to the Neo-Romanian look of the buildings, together with carved wooden supports.

Autori text / Text authors: Răzvan LĂCRARU, Mihaela LĂCRARU

No comments:

Post a Comment