Friday, August 23, 2013

09. Centrul de Cercetări Antropologice al Universității de Medicină Carol Davila

The Anthropology Research Centre for the Carol Davila Medical University
1927 Bulevardul Eroii Sanitari 8


Virginia ANDREESCU HARET a proiectat și construit în perioada 1924-1927 trei clădiri pentru Universitatea de Medicină: castelul de apă (demolat la o dată ulterioară), uzina (clădire tehnică cu arhitectură industrială) și Centrul de Cercetări Antropologice, toate amplasate în spatele corpului principal al Universității de Medicină Carol Davila – opera Beaux Arts a arhitectului Louis BLANC (1860-1903).
Volumul ‘curat’ al clădirii Centrului de Cercetări prezintă în general caracteristicile arhitecturii industriale, cu vitraje ample, lipsa decorațiilor și acoperiș aplatizat, oferind aproape aspectul unei clădiri cu terasă. Singurele abateri de la rigoarea industrială sunt aparatul de intrare și cornișa. Aparatul de intrare este alipit volumului principal al centrului de cercetare si este o rezolvare monumentala austera pentru accesul personalului.
Alipită unei fațade scurte a centrului de cercetare este fosta clădire a uzinei, iar în spatele ei se găsea turnul de apă cu structură din beton armat. Între anii 1932-1939 în spatele acestor clădiri se edifică Institutul de Igienă București, operă modernistă a arhitectei Henrietta DELAVRANCEA-GIBORY (1897-1987).

Virginia ANDREESCU HARET designed and built from 1924 untill 1927 three buildings for the Medical University: the water tower (later demolished), the heating plant (a technical building with an industrial architecture) and The Anthropology Research Center, all placed behind the main building of the Carol Davila Medical University – Beaux Arts creation of architect Louis BLANC (1860-1903).
The ‘clean’ volume of the Research Center building mainly exhibits industrial architecture features, with ample windows, a lack of decorations and a flattened roof, resembling a terrace roof. The only exceptions to the industrial rigor are the entrance apparatus and the cornice.  The entrance apparatus is added to the main volume of the research center and is an austere monumental solution for staff access.
Adjacent to one of the short facades is the old heating plant building and behind it stood the water tower with its’reinforced concrete structure. Between 1932 and 1939, behind these buildings the Bucharest Hygiene Institute is erected, a modernist work of architect Henrietta DELAVRANCEA-GIBORY (1897-1987).

Autori text / Text authors: Răzvan LĂCRARU, Mihaela LĂCRARU

No comments:

Post a Comment