Wednesday, August 21, 2013

11. Ansamblu de vile pentru funcționari - Casa de Depuneri şi Consemnaţiuni

Ensemble of villas for clerks of Casa de Depuneri și Consemnatțiuni
1929 Strada Theodor Burada 2-10
În zona din apropierea Pieţei Operei, şi de trecere spre cartierul Cotroceni, arhitecta a proiectat un ansamblu de 7 vile cu tipologia locuinţelor sociale. Vilele au parter şi etaj sau parter, etaj şi pod locuibil, acoperirea fiind în şarpantă. Remarcabile sunt elementele de bovindou care decorează faţada, cu susţinerea în consolă marcată, şi care preiau în mod simplificat elemente neo-româneşti. Subsolul este înalt, aproape demisol, iar arhitectura face uz de elemente curbe atât în structura planului, cât şi pentru elementele de bovindou amintite, accentuându-se astfel în mod diferit colţul, în funcţie de poziţia în cadrul ansamblului, care se dezvoltă pe străzi concentrice, uneori folosindu-se simetria pentru clădirile opuse respectiv cuplate. Ansamblul este completat de alte vile, ale altor arhitecţi, care respectă acelaşi specific, cu acoperirea chiar a intrării cu coperină în şarpantă.

In an area situated in the vicinity of the Opera Plaza, and one of transition to the Cotroceni neighbourhood, the architect designed an ensemble of 7 villas with the typology of social housing. The villas have ground floor and upper floor, or ground floor, upper floor and attic, having pitched roofs. Noteworthy are the bow-window elements which decorate the facade, with marked cantilever supports, while the architecture employs curved elements both in the structure of the plan as well as for the before mentioned bow-window elements, thusly emphasizing the corner in different ways, depending on the position in the frame of the assembly, which is developed on concentrical streets, sometimes using symmetry for opposite and, respectively, coupled houses. The ensemble is completed by other villas, designed by other architects, which meet up the same specificity, sometimes covering even the entrance with a pitched roof canopy.

Autor text / Text author: Maria BOŞTENARU-DAN

No comments:

Post a Comment