Monday, August 19, 2013

13. Depozit vinuri şi locuinţe Banca Viticolă

Wine warehouse and living quarters for Banca Viticolă
1928 Strada Petru Rareş 17-21Clădirea este situată în zona Gării de Nord. Are un plan în formă de L, cu o curte interioară deschisă spre stradă. Construcţia este parter cu două etaje, cu parterul parazitat de anexe. Al doilea etaj prezintă o interesantă combinaţie cu elemente din lemn, în timp ce primul etaj se caracterizează prin stil tipic Neo-românesc, cu arce în plin cintru. Elementele de lemn însă de disting de tipicul Neo-românesc şi urmează logica constructivă a unei şarpante sau a unei clădiri cu schelet din lemn (cu diagonale). Pe cele două laturi ale clădirii dimensiunile ferestrelor diferă.

The building is situated in the Northern Train Station area. It has an L shaped plan, with the interior court opened towards the street. The building has a ground floor and two upper floors, with numerous parasites covering the ground floor. The second floor presents an interesting combination of timber elements, while the first floor is characterised by elements in typical Neo-Romanian style, with centered arches. The timber elements however differ from the typical Neo-Romanian and follow rather the constructive logics of a roof or of a half-timbered building (with diagonals). On the two sides of the building the dimensions of the windows differ.

Autor text / Text author: Maria BOŞTENARU-DAN

No comments:

Post a Comment