Tuesday, August 27, 2013

04. Vila Ing. Steinberg

Engineeer Steinberg Villa
1930 Strada Dr. Joseph Joseph Lister 31Situată în vecinătatea parcului Elefterie, casa a aparţinut familiei inginerului Steinberg. La origine casă de factură neoromânească, a fost din păcate afectată destul de grav de reabilitarea recentă, în urma acesteia nepăstrându-se decoraţiile şi materialele de construcţie originale (ancadramente, partiţia tâmplăriei, balustradă, învelitoare, cromatică a faţadei). În compoziţie se remarcă un corp dominant pe verticală, care trimite către tipologia tradiţională a foişorului. Golurile descresc pe verticală - 3 ferestre de mici dimensiuni la ultimul nivel în “turnul-foisor” şi o fereastră curbată, susţinută de linia acoperişului, în zona centrală a faţadei. Profilele actuale sunt mult simplificate, iar datele despre decoraţia originală lipsesc. Faţada principală prezintă mai multe registre tratate cu cărămidă aparentă, este însă greu de stabilit dacă aceasta era decoraţia originală. Casa a fost ulterior extinsă cu un garaj. Singurul element autentic este intrarea, marcată de un pronunţat ancadrament rectangular şi de o cornişă simplă, dreaptă, de culoare albă. Uşa de intrare, în trei canaturi, din lemn şi geam cu grilaj, ar putea fi cea originală, ca şi uzanţa de a aşeza un corp de iluminat rotund deasupra intrării. Se remarcă, element specific zonei Cotroceni, gardul transparent din bare orizontale situat peste un soclu nu prea înalt din zidărie. În cazul casei de pe strada Dr. Lister 31, el este şi îmbrăcat într-o pânză de verdeaţă agăţătoare.

Situated in the neighbourhood of the Elefterie park, the house belonged to the family of eng. Steinberg. Being at the origin a Neo-Romanian house, it has been strongly affected by recent rehabilitation which didn't preserve the original elements (window frames, partition of carpentry, balustrade, roof covering, chromatic). The composition is dominated by a tall volume recalling the Romanian "foişor". The voids of the façade decrease with height - on top being three small openings and a curved window sustained by the cornice in the central area of the facade. Actual profiles are over-simplified and information about original decoration has been lost. The main facade presents various registers in apparent brick but it is hard to estimate if this kind of surface is original. The house has been extended with a new garage. The only authentic element is the entrance, which is marked using a rectangular frame and a simple white cornice. The wooden entrance door, with windows protected by metal grills, divided in three parts, may also be original, as well as the custom to put a round exterior lamp above the entrance. The transparent enclosure made out of horizontal bars, on a masonry base, is typical for Cotroceni. Moreover, in the case of the house from Dr. Lister 31, the bars are covered with vegetation.

Autor text / Text author: Elena-Codina DUȘOIU

No comments:

Post a Comment