Wednesday, August 28, 2013

03. Vila I. Nistor

I. Nistor Villa
1935 Strada Dr. Anibal Theohari 17Construită câţiva ani mai târziu decât restul vilelor semnate de ANDREESCU HARET în parcelările Cotroceni, reşedinţa familiei NISTOR din strada Dr. Teohari etalează un Modernism auster, susţinut cu ajutorul unui joc de volume simple. Ferestrele fără ancadrament, grupate pentru a mima ferestre de colţ sau fereastra-bandou - emblemă a Modernismului, sunt singurele elemente care rup monotonia volumelor. Intrarea este flancată de două coloane nedecorate, reminiscente din Art Deco.
Vila este amplasată într-un context coerent de vile şi mici imobile de raport realizate în stil Modernist sau Art Deco (uneori cu influenţe Mauro-Florentine).

Built a few years later than the rest of the villas signed by ANDREESCU HARET within the Cotroceni residential parks, the NISTOR residence on Dr. Teohari Street exhibits an austere Modernism, supported by a play with simple volumes. The frameless windows, brought together to resemble corner windows or the band window – symbol of Modernism, are the only elements that brake the monotony of the volumes. The entrance is flanked by two plain columns, reminiscent of Art Deco.
The villa is set in coherent urban texture made up of villas and small apartment buildings of Modernist or Art Deco styles (with Moorish Revival influences from place to place).

Autori text / Text authors: Răzvan LĂCRARU, Mihaela LĂCRARU

No comments:

Post a Comment