Saturday, August 17, 2013

15. Vila Dem. Iuraşcu

Dem. Iuraşcu Villa
1935 Strada Emanoil Porumbaru 24Vila cu aspect auster, cu un volum curat, este compusă din două paralelipipede de dimensiuni diferite. Paralelipipedul de colț prezintă pe fațada principală o compoziție de trei volume care străpung planul acesteia, ieșind asemenea unor sertare. Cel mai prezent este cel cu dedicat vestibulului, extins parcă telescopic cu o copertină subțire, care anunță intrarea. Ușa de intrare, cu grilaj lucrat în metal, contrastează prin complexitatea modelului cu simplitatea sobră a casei, funcționând ca un detaliu atent studiat menit să amplaseze imobilul în cadrul stilului Art Deco. Corpul de iluminat de pe intradosul copertinei, împreună cu cele două coloane epurate și porțile joase contribuie la această atmosferă Art Deco.

The austere villa with a clean lines is composed by two different sized box-like volumes. The corner box exhibits on the main facade a composition of three volumes that protrude its’ skin, resembling outward drawers. The strongest volume is the one dedicated to the vestibule, extended almost in a telescopic manner through a thin canopy that announces the entrance. The front door, with a lacey metal work, comes into contrast with the sobre simplicity of the house through its’ complexity, working as a carefully studied detail, meant to place the building within the Art Deco style. The lighting fixture underneath the canopy, together with the two cleansed columns and the low gates contribute to the Art Deco atmosphere.

Autori text / Text authors: Răzvan LĂCRARU, Mihaela LĂCRARU

No comments:

Post a Comment