Friday, August 2, 2013

30. Liceul Dimitrie Cantemir

Dimitrie Cantemir High School
1925 Bulevardul Dacia 117

Clădirea Liceului Dimitrie Cantemir este proiectată, conform literaturii de specialitate, de Virginia ANDREESCU HARET și N. STĂNESCU. Clădirea masivă este compusă din corpul central, cu intrarea, și trei aripi care închid o incintă destinată elevilor. Corpul central se adresează intersecției, iar fațada principală a acestuia definește un pătrat. Însăși împărțirea fațadei în trei registre orizontale și în trei travei verticale sugerează o tratare temperată, care nu favorizează nici una din cele două direcții. Cele trei aripi cu săli de clasă sunt definite de ritmul orizontal al alternării ferestrelor cu fâșii de cărămidă aparentă. Întregul ansamblu este coerent și omogen decorat cu motive Neoromânești: brâie și ancadramente în dinți de fierăstrău, ancadramente cu ‘noduri’, coloane și portal Brâncovenești. Fațadele, dominate cromatic de cărămizile roșiatice, sunt de aproximativ nouă decenii o prezență iconică a cartierului și a bulevardului.

The building of the Dimitrie Cantemir High School was designed, according to dedicated literature by Virginia ANDREESCU HARET and N. STĂNESCU. The massive building comprises of the central body with the main entrance, and three wings that enclose a yard, dedicated to student use. The central body addresses the intersection, and its main facade defines a square. The partition itself of the facade into three horizontal registers and three vertical bays suggests a temperate treatment that does not favor either of the two directions. The three wings that harbor classrooms are defined by the horizontal rhythm of alternating windows and apparent masonry strips. The entire ensemble is coherently and homogenously decorated with Neo-Romanian motifs: saw tooth profiles, window frames with ‘knots’, the columns and portals influenced by the art of Brâncoveanu period. The facades, chromaticly dominated by the reddish masonry, have been an iconic presence of the neighbourhood for almost nine decades.

Autori text / Text authors: Răzvan LĂCRARU, Mihaela LĂCRARU

No comments:

Post a Comment