Sunday, August 11, 2013

21. Vila Nicu Stănescu

Nicu Stănescu Villa
1923 Strada Paris 43
Casa este construită în stil neoromânesc, însă cu decoraţie austeră, pentru avocatul Nicu STĂNESCU, în vecinătatea ‘parcului Bonaparte’. Locuinţa din strada Paris nr. 43 prezintă un volum rezultat din intersecţia unui paralelipiped tăiat in ‘L’ cu un corp parter, reprezentând o loggie închisă cu arcade trilobate acoperită de o terasă accesibilă de la nivelul etajului. Restaurarea recentă a păstrat mai multe elemente originale ale paramentului, printre care: decoraţia ancadramentelor, a cornişei şi a parapetului golurilor de la etaj, copertina sprijinită pe console din lemn decorative, aflată la nivelul superior, cele două copertine semicilindrice, tot pe structură din lemn, aflate pe faţada laterală de est. Totuşi, este de bănuit că în urma restaurării decoraţia paramentelor a fost simplificată. Balustrada metalică a terasei de la etaj aflată înspre stradă nu este originală, iar curbura arcaturii trilobate a fost simplificată în urma restaurării. Se remarcă gardul care păstrează caracteristicile celui original: montanţi masivi de beton cu învelitoare de ţiglă şi panouri din elemente de lemn cu motiv geometric ortogonal dispuse deasupra unui soclu de beton. Curtea are două intrări dispuse pe la cele două extremităţi ale parcelei, una dintre ele fiind marcată distinctiv cu stâlpi mai înalţi în cadrul împrejmuirii. Pe fundul de lot există o anexă a casei, construită deasemenea în stil neoromânesc.

The house located at 43 Paris Street was built in Neo-Romanian style, but with austere decoration, for lawyer Nicu STĂNESCU, in the neighbourhood of the ‘Bonaparte park. The residence is a volume that resulted from the intersection between an L-shaped volume and a ground-floor volume that is in fact a loggia enclosed with trefoil arches and covered by a terrace which is accessible from the upper floor. Recent restoration kept various original elements of the surface of the facades: the decoration of window frames, of the cornice and of the parapet of the openings from the upper floor, the canopy supported by a wooden decorated structure, the two wooden semi-cylindrical canopies on the eastern facade. However, decoration seems to have been simplified after restoration. The metal railing of the first floor terrace is not original and the form of the arches seems to have been modified. The present enclosure keeps the characteristics of the original one: tall concrete pillars covered in ceramic tile and wooden panels with orthogonal patterns sustained above a tall basement. The courtyard has two entrances at each extremity of the plot, the main one being marked by a distinctive gate. In the back of the plot there is an annex of the house, also built in Neo-Romanian style.

Autor text / Text author: Elena-Codina DUȘOIU

No comments:

Post a Comment