Saturday, August 3, 2013

29. Imobilul Gongopol

Gongopol Building
1924 Strada Icoanei 40


Imobilul de locuințe colective din strada Icoanei a fost proiectat în liniile stilului Neoromânesc târziu, cu elemente decorative simplificate, dar cu vădite trimiteri la vocabularul decorativ românesc: ferestre cu trei arce fără tiranți (grație utilizării betonului armat), utilizarea ocnițelor, brâie pronunțate (chiar dacă nu sunt împletite).
Fațada principală, deși asimetrică, a fost gândită în două travei alăturate perfect simetrice (nu între ele). Traveea din stânga este dominată de un cartuș cu șase ferestre la etajele 1 și 2, unite prin brâie ieșite în relief. Traveea din dreapta este de fapt compusă dintr-un bovindou care se desfășoară pe întreaga înălțime a fațadei, puternic vitrat, din nou datorită noilor tehnologii constructive.
Rezultatul adaptării a două axe de simetrie pentru fațada principală a fost elansarea acesteia, oferindu-i o verticalitate artificială dar bine controlată, susținută de ferestre înalte și balcoane franțuzești.

The apartment building on Strada Icoanei was designed within the lines of the Neo-Romanian style, with simplified decorations, but with obvious references to the Romanian decorative vocabulary: triple-arched windows without any tie beams (due to the use of reinforced concrete), the use of blind niches, thick (even though not woven) profiles.
The main facade, although asymmetrical, was devided into two perfectly symmetrical (not to each other) facade bays. The left bay is dominated by a cartouche with six windows on the first and second floors, windows that are interconnected by ample facade profiles. The bay on the right is actually a generously glazed bow-window that spans over the entire height of the façade, also made possible by the new construction means.


Autori text / Text authors: Răzvan LĂCRARU, Mihaela LĂCRARU

No comments:

Post a Comment